ROCKWOOL PYROROCK 30, 45 a 60 S

ROCKWOOL PYROROCK 30, 45 a 60 S

Technické izolácie sú v budovách mimoriadne dôležité pre svoju schopnosť minimalizovať tepelné straty, zlepšovať akustiku a zvyšovať požiarnu bezpečnosť.

Potrubie je dopravníkom tepla, chladu, hluku i dymu v prípade požiaru. Izolácie technických zariadení z kamennej vlny ROCKWOOL zlepšujú energetickú účinnosť i akustiku budov a zvyšujú bezpečnosť ľudí. Kamenná vlna chráni pred požiarom a šírením ohňa do ďalších častí budovy.

Systém PYROROCK chráni pravouhlé i kruhové vzduchotechnické potrubia proti požiaru zvonku a jeho požiarna odolnosť je 30, 45 a 60 minút.